Zakres usług obejmuje:

instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje kanalizacji deszczowej
przyłącza wodne i kanalizacyjne
sieci wodne i kanalizacyjne