Wykonujemy również:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, PFU, OPZ
Kontrole i przeglądy okresowe stanu technicznego budynków
Inwentaryzacje budowlane istniejących budynków i instalacji
Pomiary wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej
Doradztwo techniczne we wszystkich etapach procesu budowlanego
Ekspertyzy i opinie techniczne instalacji
Aranżacje i projekty wnętrz