Nadzór inwestorski jest zalecany przez ustawodawcę wtedy, gdy występuje uzasadniony wysoki stopień skomplikowania robót budowlanych lub występują trudne warunki gruntowe. Wówczas nadzór taki należy powierzyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W ustawie o prawie budowlanym zostały także wymienione rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których wymagane jest, aby inwestor stworzył nadzór poprzez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzów inwestorki Warszawa - nasze usługi

W ramach nadzoru inwestorskiego oferujemy m.in.:

Sprawdzania zgodności wykonywanych prac nad wszystkimi branżami zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową i Polskimi Normami
Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
Kontrola jakości i postępu prac budowlanych
Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu
Odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy a także kontrola finansowa inwestycji
Kontrola wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na życzenie Inwestora kontrolowanie rozliczeń
Sprawdzania jakości wykonanych robót oraz wbudowanych wyrobów budowlanych

Pełnimy też obowiązki kierownika budowy, robót na inwestycjach

Inspektor branżowy Warszawa

Inspektor branżowy musi posiadać odpowiednie uprawnienie budowlane, które pozwalają na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Ponadto powinien posiadać także wiedzę techniczną i praktykę zawodową adekwatną do stopnia skomplikowani robót budowlanych. Uprawnienia takie pozwalają na dokonanie fachowej oceny zarówno zjawisk technicznych, jak i samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno - organizacyjnych na budowie.

Inspektor branżowy - jakie są jego funkcje?

Inspektor branżowy reprezentuje na budowie interesy inwestora. Jego podstawowym zadaniem jest sprawdzanie czy prowadzone prace budowlane są zgodne z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i pozwoleniem na budowę. Inspektor branżowy jest również odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych prac budowlanych i ocenę zgodności stosowanych wyrobów budowlanych. Do jego obowiązków należy także kontrola i odbiór robót ulegających zaryciu, np. odbiór instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych. Inspektor branżowy potwierdza, że roboty budowlane zostały faktycznie wykonane, a ewentualne stwierdzone usterki usunięte.

Nadzór inwestorki Warszawa - dlaczego ESTIMATOR?

W naszej firmie zatrudniamy tylko profesjonalnych inspektorów branżowych, którzy wyróżniają się na rynku swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Wiemy jak ważna, jest reprezentacja inwestora na placu budowy, dlatego usługę zawsze świadczmy na wysokim poziomie i kompleksowo. Współpracując z nami masz gwarancję, że nadzór inwestorski z jednej strony będzie reprezentowaniem inwestora, a z drugiej kontrolą nad wykonywanymi pracami pod względem technicznym oraz technologicznym. Praca zawsze wykonywana jest rzetelnie, o czym najlepiej świadczą dobre opinie naszych zadowolonych Klientów. Zapraszamy do współpracy!